//Pries tai susikurk lentelę
$db = @mysql_connect($db_server, $db_user, $db_pass) or die ("Prisijungimas neįmanomas");
          @mysql_select_db ($db_db) or die ("Klaida duomenų bazėje");
          @mysql_query ("INSERT INTO lentele(name, pass, email) VALUES ('$_POST[name]',  '$_POST[pass]', '$_POST[email]')"); echo "Duomenys įtraukti";
mysql_close($db);

Manau, padėtų variantas - pradžiai išsaugoti dokumentus UTF-8 formatu, o ne ANSI. Nustatyti koduotę mySQL ir HTML dokumente neužtenka. Sėkmingo darbo