1

(2 replies, posted in (x)HTML ir CSS)

Tau klaidą rodo su tais stulpeliais, nes tu grupėje, kur daug reikšmių, MySQL'ui liepi skaičiuoti kaip vieną reikšmę: (sutp_price_proc * count(sutp_id) * pbk_price / 100) x