1 (edited by dom 2010-05-22 23:33:33)

Topic: 2 select box'ai, kaip kad apkeistų tekstą

Turiu 2 select box'us.

Versti iš: Anglų
Versti į: Lietuvių

(mygtukas) kurį paspaudus apsikeistų vietomis, tad turėtų būti

Versti iš: Lietuvių
Versti į: Anglų

Kaip taip padaryti?

2 (edited by neturiuVardo 2010-05-23 00:32:42)

Re: 2 select box'ai, kaip kad apkeistų tekstą

<form name="myForm" action="#">
  <select name="box1">
    <option value="Lietuviu">Lietuviu</option>
    <option value="Anglu">Anglu</option>
  </select>
  <select name="box2">
    <option value="Lietuviu">Lietuviu</option>
    <option value="Anglu">Anglu</option>
  </select>
  <input type="submit" value="Spausk" onClick="return change();" />
</form>
<script type="text/javascript">
  function change()
  {
    var tmp = document.myForm.box1.value;
    document.myForm.box1.value = document.myForm.box2.value;
    document.myForm.box2.value = tmp;
    return false;
  }
</script>

Re: 2 select box'ai, kaip kad apkeistų tekstą

Ačiū