1 (edited by bimuxas 2012-04-01 14:37:06)

Topic: Padekit,reik kad dar +30d. prisidetu

Sveiki,pasidariau koda. viskas veikia išskyrus viena dalykėlį.
Man reikia,kad

else {
$irasome=mysql_query("UPDATE VIP SET timeleft = '$timeleft' WHERE username = '$ip'");

kai darysiu pratesimą VIP. tipo laikas, tas timeleft dar prasitęstu +30d. ($dienos)
man reik kažką padaryti su

$date2 = new Datetime("$timeleft"); //neliesti
$date2->modify("+$dienos day"); //neliesti
$timeleft = $date2->format("Y-m-d"); //neliesti

bet nežinau ką. visaip bandžiau - neišėjo
štai pats kodas.

<?php
include('mysql.php');
$imame=mysql_query("SELECT * FROM `nariai`");
while($stulpelis=mysql_fetch_array($imame)){
print"
      <div id=\"page_box\" class=\"bround_top\">  
      <div style=\"padding-top: 1px\">
      <div class=\"message warning\" style=\"margin: 10px 10px 5px 10px;\"><p>Slapyvardis:<b> ".$stulpelis['slapyvardis']." </b></p></div>
      <div class=\"message warning\" style=\"margin: 10px 10px 5px 10px;\"><p>IP:<b> ".$stulpelis['ip']." </b></p></div>
      <div class=\"message warning\" style=\"margin: 10px 10px 5px 10px;\"><p>Liko pakvietimu:<b> ".$stulpelis['pakviete']."</b></p></div>"; 
}

$imame=mysql_query("SELECT * FROM `nariai`");
while($stulpelis=mysql_fetch_array($imame)){
$slapyvardis=$stulpelis['slapyvardis']; //neliesti
$vip123=$stulpelis['vip']; //neliesti
$ip=$stulpelis['ip']; //neliesti
$sk = "1"; //neliesti
$dienos = "30"; // Laikas kiek dienu gales turet VIP tas IP
$pakvietimai = "30"; // Kiek pakvietimu reiks,kad gautu vip
$flags = "de"; // Neliesiti
$access = "bit"; // Galima keisti,pagal savo norimus access'us
$pakviete=$stulpelis['pakviete']; //neliesti
$dabar = date("Y-m-d"); //neliesti
$date2 = new Datetime("$timeleft"); //neliesti
$date2->modify("+$dienos day"); //neliesti
$timeleft = $date2->format("Y-m-d"); //neliesti 
$lankytojoip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; //neliesti
    
if ($pakvietimai<=$pakviete) {
if ($vip123!=$sk) {
$irasome=mysql_query("INSERT INTO `VIP` SET `username`='$ip' , `password`='' , `access`='$access' , `flags`='$flags' , `steamid`='' , `nickname`='$ip' , `regtime`='$dabar' , `timeleft`='$timeleft' , `nupirko`='1' , `status`='' , `nr`=''");
$irasome=mysql_query("UPDATE nariai SET pakviete = pakviete-'$pakvietimai' WHERE slapyvardis = '$slapyvardis'");
print "<div class=\"message warning\" style=\"margin: 10px 10px 5px 10px;\"><p><b><center><font color='#12ff00'>Vip uzsakytas.</font></center></p></div>";
$irasome = mysql_query("DELETE FROM VIP WHERE `nupirko`='1' AND `timeleft`<'$dabar' ");
$irasome=mysql_query("UPDATE nariai SET vip = '1'");
}
else {
$irasome=mysql_query("UPDATE VIP SET timeleft = '$timeleft' WHERE username = '$ip'"); 
$irasome=mysql_query("UPDATE nariai SET pakviete = pakviete-'$pakvietimai' WHERE slapyvardis = '$slapyvardis'");
print "<div class=\"message warning\" style=\"margin: 10px 10px 5px 10px;\"><p><b><center><font color='#12ff00'>Vip pratestas.</font></center></p></div>";
$irasome = mysql_query("DELETE FROM VIP WHERE `nupirko`='1' AND `timeleft`<'$dabar' ");
}
}
else { print "<div class=\"message warning\" style=\"margin: 10px 10px 5px 10px;\"><p><b><center><font color='#ff0000'>Neturi pakankami pakvietimu,kad gutum nemokama vip!</font></center></p></div>"; }
}
?>